Ik wil belastingadviseur worden!

Inspecteur bij de Belastingdienst

Meer weten?

Als inspecteur bij de Belastingdienst ben je de natuurlijke tegenspeler van de belastingadviseur. Je zet je niet in voor het belang van de belastingplichtige, maar voor dat van de Staat der Nederlanden. Je taak is om – uiteraard binnen de geldende wetten en regels – zoveel mogelijk belasting binnen te halen en erop toe te zien dat iedereen wat je noemt zijn fair share bijdraagt. Qua fiscale kennis staan inspecteur en belastingadviseur meestal op gelijk niveau. Dat zorgt ervoor dat ze elkaar als vakgenoten respecteren. In veruit de meeste gevallen komen beide partijen er bij een verschil van mening dan ook in onderling overleg uit. In een kleine minderheid van de gevallen spant de belastingplichtige een procedure aan. Maar ook de inspecteur kan op een bepaald moment naar de rechter stappen.