Ik wil belastingadviseur worden!

Bedrijfsfiscalist

Meer weten?

Een bedrijfsfiscalist is eigenlijk ook een belastingadviseur, maar dan met maar één cliënt: het bedrijf waar hij of zij in dienst is. Steeds meer ondernemingen hebben hun eigen fiscale afdeling. De belangrijkste reden is dat ze meer internationale contacten krijgen en daardoor met meer belastingstelsels in aanraking komen. Daarnaast worden de regels almaar ingewikkelder en let de fiscus nauwkeurig op wat ze doen. Als bedrijfsfiscalist heb je tot taak ervoor te zorgen dat de onderneming op tijd en op de juiste manier aan haar fiscale verplichtingen voldoet. Dat geldt voor het hele bedrijf: zowel voor de onderdelen die in Nederland actief zijn als voor de onderdelen die in het buitenland zijn gevestigd. Uiteraard behoort het ook tot je taak ervoor te zorgen dat je bedrijf niet meer belasting betaalt dan wettelijk verplicht is. De leiding van de onderneming heeft wat belastingen betreft een duidelijk uitgangspunt: no surprises! Daarnaast moet je tijdig mogelijke fiscale risico’s die het bedrijf loopt kunnen herkennen. Je bent meer een generalist dan een belastingadviseur bij een groot kantoor en je houdt je met veel verschillende belastingsoorten bezig. Een ander verschil is dat je echt bij het bedrijf hoort waar je werkt. Je kent het van haver tot gort. Een extern adviseur blijft toch altijd een beetje een buitenstaander.