Ik wil belastingadviseur worden!

Formeel belastingrecht

Meer weten?

Het formeel belastingrecht bevat de regels die ervoor zorgen dat de belasting die volgens de wet verschuldigd is ook daadwerkelijk – en op tijd – betaald wordt. De adviseur die zich op dit gebied specialiseert staat bedrijven en particulieren bij die volgens de fiscus niet of onvoldoende aan hun fiscale verplichtingen hebben voldaan. Voorbeelden zijn het te laat indienen van een aangifte, het indienen van een onjuiste aangifte, het verkeerd toepassen van fiscale regels en allerlei vormen van fiscale fraude. In veel van die gevallen legt de fiscus – al dan niet terecht – een boete op. Als het om ernstige fraude gaat volgt een strafrechtelijke vervolging, waarbij de rechter tot gevangenisstraf kan besluiten. Wie zich op dit gebied specialiseert houdt zich dus niet primair bezig met de inhoud van de belastingwetten (het zogenoemde materiële belastingrecht), maar met de manier waarop de nakoming ervan wordt afgedwongen. Vaak is de belastingadviseur die actief is op het gebied van het formeel belastingrecht ook advocaat.