Ik wil belastingadviseur worden!

Europees belastingrecht

Meer weten?

De invloed van ‘Brussel’ op de wet- en regelgeving wordt steeds groter. Dat geldt ook op fiscaal gebied. Bij de btw (een heel belangrijke belasting!) wordt al sinds 1979 gewerkt aan harmonisatie: het op elkaar afstemmen van de regels in de inmiddels 28 landen van de Europese Unie. Dat is voor een belangrijk deel gelukt. Voor de vennootschapsbelasting (die bedrijven over hun winst moeten betalen) is men nog niet zo ver. Dat zorgt voor veel onzekerheid voor ondernemingen die zakendoen binnen de EU. Waar moeten ze belasting betalen en hoeveel? De steun van een deskundig belastingadviseur hebben ze daarbij hard nodig. Het Europees belastingrecht is een heel dynamisch werkterrein, waar voortdurend veranderingen plaatsvinden. Om bij te blijven moet je er bovenop zitten – wat naast het concreet adviseren het nodige studiewerk vereist.