Ik wil belastingadviseur worden!

Media en entertainment

Meer weten?

Een op zich breed gebied, waartoe – in willekeurige volgorde – onder meer dagblad- en tijdschriftuitgevers, omroepen, reclamebureaus, musea, orkesten en de gamingindustrie behoren. De meest in het oog springende zaken waarbij een belastingadviseur in deze branche betrokken is zijn intellectuele eigendomsrechten (denk aan auteursrecht, beeldrecht en merkrecht), fusies en overnames (komen hier relatief vaak voor), de vraag of iemand in loondienst is of zelfstandig is (dat is fiscaal gezien een wereld van verschil) en kostenvergoedingen. Daarnaast is er het gegeven dat ondernemingen in deze branche creatieve werknemers graag voor lange tijd aan zich willen binden, onder meer door ze aandelen in het bedrijf te geven. Ook daarvoor moet fiscaal het nodige geregeld worden.