Ik wil belastingadviseur worden!

Analytisch vermogen

Meer weten?

Fiscale problemen oplossen vraagt een goed analytisch vermogen. In een brei van feiten en gegevens moet je de goede volgorde kunnen aanbrengen voor een juiste toepassing van de wet. Het vak kan worden getypeerd als een combinatie van alfa- en bèta-elementen en dat analytisch vermogen is dan de bèta-kant. Maar het typische alfa-gevoel voor taal is net zo belangrijk, want je materiaal bestaat hoofdzakelijk uit wetten, jurisprudentie (uitspraken van rechters) en vakliteratuur.