Ik wil belastingadviseur worden!

Fiscaal recht of fiscale economie

Meer weten?

Als vooropleiding voor de universitaire studie fiscaal recht of fiscale economie is een VWO-diploma of een HEAO-diploma fiscale economie vereist. In de studie fiscaal recht staan hoofdzakelijk fiscale en juridische vakken op het programma. Denk aan inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, Europees en internationaal belastingrecht, maar ook privaat- en staatsrecht. De wet- en regelgeving is daarbij de belangrijkste invalshoek. Bij fiscale economie wordt door de bril van een econoom én vanuit de fiscale wetgeving naar belastingheffing gekeken. In die studie volg je – naast de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en de andere genoemde belastingsoorten – ook vakken als accounting, financiering, organisatie en strategie en marketing. Beide studies kennen een bachelorprogramma van drie en een masterprogramma van één jaar. Wat de kansen op de arbeidsmarkt betreft ontlopen de afgestudeerden elkaar niets: het perspectief is in beide gevallen goed. Wie in de fiscale rechtspraak wil gaan werken (maar dat is wel iets voor later in je loopbaan) moet er rekening mee houden dat de functies daar alleen openstaan voor fiscaal juristen.