Ik wil belastingadviseur worden!

Introductie

Meer weten?

Heb je je vader of moeder wel eens zien worstelen met een belastingbiljet? Waarschijnlijk zuchtten ze af en toe diep en vroegen ze zich een paar keer hardop af waarom het allemaal zo ingewikkeld was. Konden die uitgaven voor de werkkamer thuis en die studiekosten voor de kinderen nu afgetrokken worden of niet? Simpele vragen, met vaak ingewikkelde en genuanceerde antwoorden. Nee, belastingen zijn niet populair. Aan de ene kant logisch: niemand staat graag een (soms fors) deel van zijn inkomsten af. Maar daar staat tegenover dat er zonder belastingen geen onderwijs, wegen, ziekenhuizen en leger zouden zijn.

Steun en toeverlaat

Ingewikkeld: ja, dat zijn belastingen vaak wel. Dat je vader of moeder er de nodige moeite mee had is dan ook helemaal niet vreemd. En dan ging het waarschijnlijk nog om een eenvoudige aangifte. Bij een bedrijf en ook bij sommige particulieren wordt het al gauw een stuk lastiger. Die kunnen niet zonder de hulp van een belastingadviseur, omdat die alle regels en wetten goed kent en kan toepassen. Het gaat dan om veel meer dan het invullen van een aangiftebiljet. Een belastingadviseur is de steun en toeverlaat van bedrijven en particulieren bij alles wat met belastingen te maken heeft. En dat is vandaag de dag echt een heleboel.

Zes vragen

Welkom op de site ‘Ik wil belastingadviseur worden’. Je vindt er veel zakelijke informatie over het beroep, maar we willen je ook laten zien dat belastingadviseur een creatief, uitdagend en spannend beroep is. Centraal staan de volgende vragen:

Wat doet een belastingadviseur?

Welke opleiding moet ik volgen?

Over welke vaardigheden moet ik beschikken?

Waarin kan ik me specialiseren?

Waar ga ik werken?

Welk beroepen kan ik nog meer uitoefenen als ik fiscalist ben?

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Deze site is een initiatief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs. De NOB bestaat al meer dan vijftig jaar en heeft ruim 5000 leden. Meer weten? Kijk dan op de website (www.nob.net).

De NOB heeft een speciaal blad gemaakt voor eerste- en tweedejaarsstudenten rechten en economie. Dat geeft een goed beeld van de verschillende kanten van het beroep belastingadviseur. Je kunt het nummer aanvragen door een mailtje met je naam en postadres te sturen aan: nob@nob.net of klik hier om het nummer te downloaden.

Lespakket HAVO en VWO

De NOB, de Belastingdienst en de Vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken (VECON) hebben samen een fiscaal lespakket over ‘rechtsvormen van ondernemingen’ ontwikkeld voor de bovenbouw van havo en vwo. Doel is het fiscaal bewustzijn bij de leerlingen te vergroten. Het project past uitstekend in de reeks activiteiten die de NOB al jaren uitvoert om scholieren en studenten te informeren over de beroepsmogelijkheden die een fiscale studie (fiscaal recht of fiscale economie) biedt. Het lespakket bestaat uit filmclips, een docentenhandleiding en opdrachten. De trailer geeft een kort beeld van de inhoud van het lespakket. Docenten die de filmclips en opdrachten willen ontvangen kunnen contact opnemen met Nalan Baykal op het NOB-bureau (n.baykal@nob.net).